Disclaimer

Ondanks het feit dat Johan Soer Interieurbouw de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Johan Soer Interieurbouw is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Johan Soer Interieurbouw is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden bij info@johansoer.nl zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.

Privacy / persoonlijke informatie

Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven. Dergelijke gegevens zullen door Johan Soer Interieurbouw te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met Johan Soer Interieurbouw worden verwerkt. Johan Soer Interieurbouw zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken.

Links naar andere websites

De website van Johan Soer Interieurbouw bevat links naar andere websites die buiten het Johan Soer Interieurbouw-domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. Johan Soer Interieurbouw is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.